Osaavasta työvoimasta käydään kilpailua ja työvoimapula on pahentunut. Kohtaanto-ongelma on vakava haaste. Yksinkertaisesti sanottuna, työpaikat ja työnhakijat eivät kohtaa.

Osaavan työvoiman saannin turvaamiseksi jokaisen yrityksen on syytä laatia itselleen oppilaitosyhteistyön suunnitelma alueemme oppilaitoksissa opiskelevien nuorten kesätyö-, harjoittelu- ja lopputyöpaikkoja varten. Yhteistyöllä saavutamme tavoitteen, jolla täällä koulutetut osaajat myös jäävät alueellemme. Nuorille harjoittelupaikkojen saanti on erityisen tärkeää.

Tämän käsikirjan tavoitteena on aktivoida yrityksiämme lisäämään yhteistyötä ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen kanssa.

Oppilaitosyhteistyön avulla opiskelijoille voidaan tarjota kokemuksia erilaisista työtehtävistä ja työelämästä. Yhteistyö voi olla työssäoppimista, tai melkein mitä tahansa kehittämistä ja tapahtumien järjestämistä. Se voi olla yritysvierailu tai yrityksen edustajan vierailu kertomassa alasta ja työnäkymistä.

Oppilaitosyhteistyö on myös osa vastuullista yritystoimintaa. Sen avulla voi vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia opiskelijoille syntyy yrityksistä, työelämästä ja toimialoista. Oppilaitosyhteistyön avulla rakennetaan työnantajakuvaa ja varmistetaan osaavan henkilöstön saatavuus myös tulevaisuudessa.

Toivon, että kaikilla yrityksillä on mahdollisuus tutustua tähän Oppilaitosyhteistyö-käsikirjaan sekä laatia oma oppilaitosyhteistyön suunnitelma, jota ryhtyä määrätietoisesti toteuttamaan.

Nyt on hetki, jolla voi vaikuttaa yrityksen tulevaisuuteen.

Marja Heinimäki