Kauppakamarit kokosivat merkittävimmät maantie-, raide-, ja vesiyhteyshankkeet yksiin kansiin, koska haluavat tukea omalla listauksellaan valtakunnallisesti tehtävää 12-vuotista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.

Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin sijainti metropolialueen ulkokehällä ja Suomen kasvukäytävän keskellä korostaa pääväylien kehittämisen ja sujuvan liikenteen merkitystä sekä alueiden elinvoiman kehittämiselle että liikenteestä aiheutuvien päästöjen vähentämiselle.

Talousalueemme on kasvava teknologiateollisuuden keskit¬tymä, jossa toimii lukuisia suomalaisia vientitilastoissa esiintyviä, tunnettuja huippuyrityksiä.

Liikennehankkeiden tulee tukea ja parantaa sujuvaa ja turvallista liikkumista niin alueemme sisällä kuin läpi kulkevia valtakunnallisia kuljetuksia. Maantiekuljetukset ovat edelleen tärkeässä roolissa. Tieinfran kunnolla on merkitystä myös päästöjen osalta. Tienpintojen paremmalla kunnolla ja oikea-aikaisella talvikunnossapidolla voidaan alentaa maantieliikenteessä syntyviä päästöjä.

Pääradalla on strateginen merkitys koko maan liikennejärjestelmän toimivuudelle parantamalla kaikkien kasvukeskusten saavutettavuutta. Kun matkustusvolyymit ovat huomattavia ja radan kunto eikä kapasiteettikaan ei vastaa junaliikenteen tarpeita. Haasteita syntyy eri nopeuksilla liikkuvista junista. Epävarmuus aikatauluista ja häiriöherkkyys tekevät raideliikenteestä epätyydyttävän kulku- ja kuljetuskanavan.

Pääradan ohella teimme alueellisen noston Kehä V:stä, joka on valmis ja toimiva logistinen reitti Hangosta Porvooseen, se on mukana valtakunnallisessa runkoverkossa. Kehä V palvelee Suomen vientiä ja tuontia, sillä on keskeinen yhteys satamiin sekä Vaalimaan ja Nuijamaan raja-ase¬mille. Kehä V vyöhykkeelle sijoittuu kansainvälistä ja globaalia teollisuutta, se on merkittävä logistiikkavyöhyke, kasvuvyöhyke ja portti pääkaupunkiseudulle.

”Suomi on viennistä riippuvainen maa ja hyvillä liikenneyhteyksillä on mahdollista kuroa kiinni muiden maiden matkaa markkinoille. Sujuvat liikenneyhteydet ovat merkittävä tekijä yritysten sijoittautumiselle ja pysymiselle Suomessa. Liikenneverkot ovat yhteiskunnan eri toimintojen mahdollistaja,” sanoo Keskuskauppakamarin liikenne- ja elinkeinopolitiikan johtava asiantuntija Päivi Wood.

Wood muistuttaa, että liikennehankkeiden rahoituksessa tulee myös hyödyntää EU:n elvytyspaketti. Kasvua edistäviä pitkän aikavälin suuria raidehankkeita tulee nopeuttaa ja elpymispaketin hyödyntäminen pienemmissä ja nopeasti käynnistettävissä hankkeissa helpottaa Suomen väyläverkoston mittavan korjausvelan lyhentämistä.

Liikennehankelistaus tunnistaa alueittain vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla vientikulje¬tusten tehokkuus voidaan varmistaa. Kauppakamariverkoston julkaisulla täydennetään kokonaiskuvaa liikenteen nykytilasta ja muutostarpeista, kattaen tasapuolisesti kaikki Suomen eri alueet ja niiden erityispiirteet.

Kauppakamarien liikennehankelistaus 2020