Kauppakamarit tekivät valtakunnallisen kyselyn Koronan vaikutuksista elinkeinoelämälle. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueella yritysten näkemys hallituksen kyvystä hoitaa sekä koronaepidemiaa että sen aiheuttamaa talouskriisiä on laskenut selvästi toukokuusta. Alueellamme kyselyyn vastasi 53 kauppakamarin jäsenyritystä useilta eri toimialoilta. Vastanneista noin 15 prosenttia oli yksinyrittäjiä, yli 11 prosenttia työllistää 250 henkilöä tai yli, loput olivat näiden väliin asettuvia työnantajayrityksiä.

Tuoreen kyselyn mukaan 66 prosenttia kyselyyn vastanneista alueemme yrityksistä on sitä mieltä, että hallitus on hoitanut erittäin tai melko huonosti koronan aiheuttamaa talouskriisiä. Toukokuussa vastaava luku oli 57 prosenttia.

Yritysten mielestä vielä suurempi muutos negatiiviseen suuntaan on hallituksen kyvyssä hoitaa koronaepidemiaa. Yli kolmasosa, 32 prosenttia kokee, että hallitus on epäonnistunut myös epidemian hoidossa. Toukokuussa tätä mieltä oli noin 14 prosenttia yrityksistä.

”Yritykset kokivat jo toukokuussa, että hallitus ei ole kyennyt hoitamaan talouskriisiä toivotulla tavalla. Tyytymättömien osuus on vain lisääntynyt syksyn myötä. Vielä isompi muutos on tapahtunut yleisellä tasolla koronaepidemian hoidossa. Epidemian hoidossakin on menty yritysten mielestä selvästi heikompaan suuntaan”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Vastaajista 75 prosenttia toteaa koronavirusepidemian vaikuttaneen negatiivisesti ja miltei 73 prosenttia odottaa koronavirusepidemian vaikuttavan liikevaihtoon negatiivisesti seuraavan 2 kuukauden aikana. Yritysten tunnelmat työntekijöiden ja liikevaihdon suhteen ovat pysyneet muuttumattomina syksyn aikana. Noin 41 prosenttia vastaajista arvioi joutuvansa lomauttamaan tai irtisanomaan henkilöstöä Koronavirusepidemian vaikutuksesta seuraavien 2 kuukauden aikana verrattuna normaalitilanteeseen.

Vastaukset ovat moite hallitukselle. Rajoituksia tulisi toteuttaa ”maalaisjärjellä”, kohdentamalla ne tarkemmin kriittisesti kohteisiin, eikä summittaisesti koko alaan. Selvitäkseen lähiajat vastaajat nostavat kolme keinoa hallituksen mietintään; paikallinen sopiminen, työvoimakustannusten alentaminen ja lomautusten ja irtisanomisten helpottamisen jatkaminen.

Epidemian rajoitukset ovat nostaneet esiin digitalisaation mahdollistamat kehitysaskeleet elinkeinoelämälle sen työllistämisen edistämiseksi, työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi ja tuottavuudelle. Murroksen tuloksena työ muuttuu ja useat tuntemamme ammatit häviävät, syntyy uusia erilaisia tehtäviä. Korona tehostaa digitaalisuuden murroksen läpivientiä ja merkittävässä roolissa on yhteiskunnan kyky toimia toimeentulon muuttuessa.

”Vastaajien viesti on selkeä, hallituksen on kyettävä keskittymään olennaiseen ja myös hallitukselta edellytetään kykyä toimia ketterästi muuttuvassa maailmassa”, toteaa Riihimäen-Hyvinkää kauppakamarin toimitusjohtaja Marja Heinimäki.

Analyytikkomme Mauri Kotamäki Keskuskauppakamarilta toteaa ”Syksyn osalta on näköpiirissä suuria riskejä. Maailmantalous sakkaa, vaikka suuret elvytysprojektit ympäri maailmaa lisäävätkin kokonaiskysyntää. Samaan aikaan kotimaassa yritykset pelkäävät kustannuskilpailukykynsä puolesta, toimipisteet joutuvat sopeuttamaan tai peräti lopettamaan toimintaansa, toisaalla lakkoillaan ja pääministerin signaalit elinkeinoelämän suuntaan ovat huolta herättäviä.”

Kommenteissa nostettiin esiin myös kotitalousvähennyksen ideologisen leikkauksen peruminen ja sen reilu nostaminen sekä ansiotuloverotuksen reilu alentaminen. Hallituksen tulisi ottaa huomioon palkkaveron kevennykset kaikissa tuloluokissa.

Kauppakamarien kysely tehtiin 8.10.2020. Kyselyyn vastasi kauppakamaristamme 53. Koko Suomen osalta vastaajia oli 2929 kauppakamarien jäsenyritystä. Aiemmat vastaavanlaiset kyselyt on toteutettu 16.-17.3, 30.3, 20.4, 4.5, 18.5, 1.6, 23.6 ja 4.9.