Tilannekatsaus kansallisen aluekehittämisrahoituksen ja EU:n elvytyspaketin sekä EU:n monivuotisen rahoituskehyksen varojen suuntaamisesta

Kaksi kolmesta Suomen koronatapauksista on Uudellamaalla. Tämä näkyy meillä muuta Suomea suhteellisesti suuremmissa lomautettujen ja irtisanottujen määrissä, sekä maakunnan palvelu- ja vientivaltaisen elinkeinotoiminnan taantumisena. Lentoliikenne on lähes pysähdyksissä. Teollisuudessa pahimmat vaikutukset arvioidaan olevan vielä edessä. Uudenmaan elinkeinoelämän vaikeudet heijastuvat koko Suomen kilpailukykyyn. Niin ikään kuntien taloustilanne on haastava, ja jo ennen sote-uudistusta rahoitamme muun Suomen hyvinvointia vuosittain sadoilla miljoonilla.

EU:n elpymisvarojen kohdentamisessa tulee korostaa toimenpiteiden vaikuttavuutta koko Suomen koronasta elpymisen näkökulmasta. Siksi Uudenmaan kasvun ja toimintaedellytysten vahvistaminen EU:n elpymisvaroin on koko Suomen edun mukaista.

Uudenmaan liitto valmistelee Uudenmaan selviytymissuunnitelmaa syys-lokakuun aikana.

Lataa tilannekatsaus alta.