Kyselyn tulokset osoittavat osaajapulan vaivaavan yrityksiä koronapandemiasta huolimatta. Koronan vaikutukset ovat olleet monien yritysten toimintaan dramaattisia, isossa kuvassa osaavan työvoiman tarve ei ole juurikaan vähentynyt. Odotamme ratkaisuja, joilla turvataan osaavan työvoiman saanti nyt ja tulevaisuudessa.

Kyselyyn vastanneista jäsenistämme suurin osa on pk-yrityksiä. Suurimmat toimialat olivat teollisuus ja tukku- ja vähittäiskauppa, heitä oli 60 prosenttia vastaajista.

Vastaajista 45 prosentilla on pulaa ja tai paljon pulaa työntekijöistä. Myös yritysten rekrytointitarpeet tulevat nousemaan muutaman vuoden sisällä. Trendin pysyessä samana, tulevat lähivuodet olemaan erittäin haastavia päteviä työntekijöitä etsiville yrityksille. Seuraavan nousukauden alun mukaan pääsy, edellyttää nopeita osaavan työvoiman saantia edistäviä ratkaisuja nyt.

Osaajapula rajoittaa monien yritysten kasvua ja liiketoiminnan kehittymistä. Vastaajat näkivät haasteina henkilöstön osaamisen kehittämisen resurssoinnin, vanhentuneen osaamisen ja henkilöstön mahdollisuuden käyttää työaikaa osaamisen kehittämiseen. Tehtävään soveltumaton koulutus tulee olemaan selkeä haaste. Positiivisena voidaan todeta, että yrityksissä on otettu nämä asiat jo huomioon ja suurin osa tarjoaa henkilöstölle yrityksen sisällä koulutuksia, tai koulutuksia ostetaan yrityksen ulkopuolelta.

Apua on haettu osaamistarpeiden tunnistamiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Vastaajista 90 prosenttia on hyödyntänyt ammattioppilaitoksia ja yli puolet yliopistoja sekä henkilöstökoulutusyrityksiä. Ne vastaajat, jotka eivät tee vielä yhteistyötä, ovat kiinnostuneita hyödyntämään palveluita tulevaisuudessa.

”On lohduttavaa huomata yritysten tekevän yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Tämä helpottaa opiskelijoita pääsemään yrityksiin ja työelämään helpommin käsiksi. Työelämään tulevat omaavat nykyaikaista osaamista ja he ovat nopeita käsittelemään uutta tietoa” sanoo Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarilta Samuel Sainio

Kauppakamarien kysely tehtiin 16.-21.9.2020. Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueelta vastasi 20 jäsenyritystä. Vastauksia kertyi kaikilta toimialoilta sekä kaiken kokoisista yrityksistä. Suurin osa yrityksistä on työnantajayrityksiä, yksinyrittäjiä oli 5 % vastanneista.

Kirjoittaja on Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin projektikoordinaattori Samuel Sainio