Maailmanlaajuinen koronapandemia näyttää yhä vain jatkuvan ja tilanteen pitkittyminen aiheuttaa yrityksille monenlaisia haasteita. Yritysten kannattaa tutustua ja hyödyntää tarjolla olevia julkisia rahoituslähteitä toimintansa turvaamiseksi ja kehittämiseksi. Helsingin seudun kauppakamari on koonnut tiiviin tietopaketin koronarahoituksista ja myös muista julkisista rahoituslähteistä ja palveluista yritystoiminnan kehittämistä varten.

Rahoituslähteitä koronatilanteesta selviämiseen: Yrittäjille määräaikainen oikeus työmarkkinatukeen, Ravitsemisyritysten väliaikaiset tuet ja hyvitykset, Maaseudun yritysten ja maatalouden väliaikaiset tuet koronaviruspandemian aiheuttamiin talousvaikeuksiin, Business Finlandin tilapäinen TKI-lainarahoitus häiriötilanteisiin, Finnveran palveluja koronan aiheuttamassa poikkeustilanteessa, Tesin vakautusrahoitus keskisuurille yrityksille, Tesin Venture Bridge -siltarahoitusohjelma, Määräaikainen kustannustuki yrityksille koronatilanteessa

Muita rahoituslähteitä yritystoiminnan eri vaiheisiin: Yrityksen perustamiseen, käynnistämiseen ja uudistamiseen; Kehittämiseen, investointeihin, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan; Kansainvälistymiseen ja vientiin

Lue lisää