- COVID-19 -tilanteen eskaloimien liike-elämän sopimusvastuiden hallinta ja sopimusriitojen ratkaiseminen mahdollisimman tehokkaasti

COVID-19 -tilanteen johdosta eskaloituneet ongelmat sopimussuhteissa voivat tulla kalliiksi ja ne vievät aikaa yrityksen varsinaiselta liiketoiminnalta. Ennakointi ja oikea-aikainen reagointi sen sijaan minimoivat konflikteja ja mahdollisen riidan kustannuksia sekä nopeuttavat ongelmanratkaisua. Tässä koulutuksessa tarkastellaan, kuinka ennakoida ja hallita konflikteja sopimussuhteissa agendan mukaisesti.

Ohjelma:

Sopimusehtojen laadintaa ja päivitystarpeet COVID-19 -näkökulmasta:

  • Minkälaiset sopimusehdot (erityisesti force majeure – ja hardship-ehdot) voivat keventää sopimusvastuita taikka vapauttaa vastuista, jos COVID-19 estää tai vaikeuttaa sopimuksen suorittamista.

Kuinka näihin ehtoihin vedotaan mahdollisimman tehokkaasti:

  • Mitä seikkoja ottaa huomioon kansallisessa ja kansainvälisessä liiketoiminnassa, jos suorituseste omassa tai sopimuskumppanin toiminnassa vie kohti erimielisyyttä tai oikeudenkäyntiä.

Kuinka COVID-19 vaikuttaa liike-elämän riidanratkaisuun ja kuinka sopimuksilla voidaan vaikuttaa asiaan:

  • Minkälaisin keinoin ja sopimusehdoin nopeutetaan ratkaisun saatavuutta niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin sopimusriidassa, kun neuvottelemalla ei enää päästä eteenpäin ja aika on rahaa.

Asiantuntijoina osakas, asianajaja, varatuomari Niina Rosenlund ja asianajaja, varatuomari Terhi Holkeri, Eversheds Asianajotoimisto

Osallistumismaksu:
Hinta 190€ + alv24%, kauppakamarin jäsenetuhinta 120 €/henkilö + alv 24 %.

Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse linkin webinaariin ennen koulutusta.

Lisätietoja:
koulutuspäällikkö Lilla Jokinen, p. 040 1979 823 tai lilla.jokinen(at)kauppakamari.fi