Hansdotter ja Strategic Accounting ovat rakentaneet yhdessä mielet seisauttavat ja tajunnan avartavan koulutuksen, jossa markkinointi kytketään suoraan toimintaan ja sen vaikutukset todennetaan kassavirtatuloksena. Tämä jos mikä puhuttelee sekä talousihmisiä että modernia markkinoivaa yritysjohtoa. Voiko brändisi elää ilman tätä?

Jotta markkinoinnin tehoa edes kannattaa yrittää mitata, se tulee ensin siivota ja järjestää.
Toimenpidevalikoimasta poistetaan kaikki, mikä ei tuota lisäarvoa.
Koulutuksessa:

  • Käydään läpi esimerkkejä yrityksen mahdollisuuksista karsia markkinointiviestinnästä aikasyöpöt ja fokusta häiritsevät rönsyt
  • Kerrotaan metodeja viestien selkeyttämiseen ja muutoksen jalkauttamiseen
  • Tehdään harjoitteita asiakaskeskeisyydestä ja kerrotaan, miten kurinalaisuus on kaupallisuutta
  • Kerrotaan, kuinka työn saavutuksia ja tulosta mitataan rahassa – kalibroidaan mittari, kassavirtatulos

Miksi osallistua koulutukseen?

  • Haluat tietää mikä markkinoinnissa toimii
  • Haluat, että pystyt todentamaan sen rahassa, ei mutuna
  • Huomaat kuinka markkinoinnissa päästään turhasta ytimeen
  • Näet esimerkein, että se toimii ja on mitattavaa
  • Innostut työkaluista ja toimintatavasta

Ohjelma:

klo 12.45 liittyminen webinaariin

klo 13 koulutus alkaa

1) Luovutaan turhasta ja vanhentuneesta
– tarkistetaan yrityksen käyttämien tietokantojen ja markkinointialustojen ajanmukaisuus
– poistetaan päällekkäisyydet ja vanhentunut tieto
– laitetaan rikkinäinen ja korjauskelvoton kierrätykseen
– määritetään nykytilan kassavirtatulos ja sen jatkumo, jos mitään ei tehdä

2) Rakennetaan viesteistä ehyt kokonaisuus
– varmistetaan, että markkinointi tukee kaikilta osin yrityksen strategisia tavoitteita
– asetetaan markkinoinnille selkeät tavoitteet
– visualisoidaan ja sanoitetaan yrityksen tapa olla ja puhua
– simuloidaan tavoitteiden mukainen kassaennuste

3) Innostetaan tiimi mukaan kehitykseen
– kun markkinoinnin tavoitteet ja tyyli ovat jäsentyneitä, innostetaan tiimi toimeenpanoon
– vanhasta luopuminen on joillekin tuskallista, siksi keskitytään aluksi sisäiseen viestintään
– hyödynnetään uuden jalkauttaminen yrityksen sisäisten siilojen purkamisessa
– simuloidaan vapautunut energia uuden toiminnan kassaennustemoottorina

4) Käännetään katse itsestä asiakkaisiin
– kun markkinoinnissa elementtejä on vähemmän, se mahdollistaa paremman keskittymisen
– kun aikaa ei kulu turhiin sisäisiin prosesseihin, aikaa jää asiakasnäkökulman vahvistamiseen
– keskitytään toimiin, jotka ovat mitattavia ja generoivat parhaan tuoton investoinnille
– näytetään esimerkillä, kuinka myyntiä kannattaa tutkia ja myydä sitä, mikä tuo rahaa kassaan – kohdentaa markkinointi tuohon

5) Ollaan kurinalaisia ja innostavia
– kun markkinoinnin työkalupakki on järjestyksessä, pidetään se sellaisena
– lisätään vain elementtejä, jotka inspiroivat organisaatiota ja ennen kaikkea sen asiakkaita
– tehdään tekoja, joita kilpailijat haluavat kopioida, tekoja, joista asiakkaat ovat kiitollisia
– tutkitaan kassaennusteesta käytössä oleva raha ja sen panostusvaihtoehtojen tuotto

klo 16 webinaari päättyy

Yhteenveto:

• Koulutuksen päätteeksi arvioidaan vielä koulutuksessa esille tulleiden hyötyjen soveltuvuutta ja käytettävyyttä omassa organisaatiossa
• Kiteytetään miksi pelkistetty markkinointiviestintä ja kassavirtatulos vievät teidät voittajien joukkoon – elämään paremmin – nauttimaan tekemisestä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti omistajille, toimitusjohtajille ja johtoryhmille sekä talousvastaaville. Koulutuksesta hyötyvät suuresti myös muut luovuuteen taipuvaiset teknokraatit.

Viimeinen ilmoittautumispäivä 2.11.2020

Ilmoittautuneet saavat sähköpostitse linkin webinaariin ennen koulutusta.

Kouluttajat:

Juuso Enala,

Strategy support, partner Juuso on ehdoton markkinointiviestinnän osaaja ja viestin pelkistäjä, joka on nauttinut työstään asiakkaiden tuloksen parantamiseksi vuosia.

Riku Lehtinen,

Pääanalyytikko ja hallituksen puheenjohtaja, Strategic Accounting Finland Oy. Liike-elämän ja johdon konsultit LJK ry:n jäsen. Riku on Suomen kokeneimpiin kuuluva liikkeenjohdon konsultti, erityisalueenaan talousmallinnus.

 

Osallistumismaksu:
Kauppakamarin jäsenetuhinta 280 € + alv 24 %, hinta 405 € + alv 24 %. Maksuun sisältyy ohjelman mukainen luento ja materiaali. Laskutamme maksun jälkikäteen.

Peruutusehdot:
Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tehdyistä peruutuksista perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan. Ilmoittautumisen voi perua maksutta toimittamalla meille sairaslomatodistuksen. Esteen sattuessa ilmoittautuneen henkilön tilalle voi tulla joku toinen.

Muutokset mahdollisia. Koulutuksen järjestämisen ehtona on koulutuskohtaisen vähimmäisosallistujamäärän täyttyminen.

Lisätietoa:
Koulutuspäällikkö koulutuspäällikkö Lilla Jokinen, p. 040 1979 823 tai lilla.jokinen(at)kauppakamari.fi