Henkilökunta           Jäsenmaksu

1 – 4                                  236 €
5 – 9                                  281 €
10 – 19                             470 €
20 – 49                             634 €
50 – 99                             1 276 €
100 – 199                        2 010 €
200 – 499                        3 750 €
500 –                                5 588 €

Kunnat      

0,225 € / asukas

Muut julkisomisteiset yhteisöt

281 €

Yhdistykset, yhteisöt, säätiöt

165 €

Henkilöjäsenet

130 €