Kevät 2020 pakottaa meidät uudelle tielle, paluuta ei ole. Selviämisen edellytys on resilienssi, kyky toimia ja muuttaa toimintaa joustavasti toimiympäristön muuttuessa. Yritykset tarvitsevat tukea, mutta on myös otettava vastuu oman toiminnan kehittämisestä. Emme voi tunnistaa kaikkia uhkatekijöitä ympärillämme, voimme sopeutua uusiin tilanteisiin muutoskyvyn avulla.

Tervetuloa
• kyseenalaistamaan menneitä ajattelumalleja
• herättelemään kipinöitä kohti uutta suuntaa
• innostumaan vaikuttamisen mahdollisuuksista
• etsimään rohkeita ideoita ja tekoja
• sukeltamaan syvemmälle tulevaisuuteen

Tulevaisuus syntyy vaikuttavista teoista, haastan kaikki mukaan KANTTI-seminaariin.

Kestääkö Kantti olla tulematta!

Lue lisää tästä.