ValiokuntaForum on valiokuntien yhteinen tapahtuma, jossa etsimme vastausta siihen, millä kehitämme talousalueemme kilpailukykyä ja vetovoimaa. Talousalueet ovat vuorovaikutteisia yhteisöjä, jotka koostuvat lukuisista erilaisista toimijoista. Toimintaa ja menestymisen edellytyksiä arvioidaan mielikuvien ja visioinnin avulla. Arvioinnissa sovelletaan yritysmaailmasta tuttuja tilanne- ja kilpailuanalyysin ja pitkäjänteisen suunnittelun menetelmiä. Tapahtuma on jatkoa 2010 tehdylle strategiatyölle Neliveto päälle ja menoksi, jolloin luontiin vuodelle 2017 tavoitetilan kuvaus eli visio.

Tartumme alueen kilpailukyky- sekä vetovoimatekijöihin etsien toimenpiteitä, joilla saamme nelivedon päälle ja pystyisimme yhdessä nostamaan alueen tunnettuutta.

Etsimme tekijöitä, joilla edistää alueiden sisäistä yhteenkuuluvuutta eli koheesiota sekä kilpailukykyä. Luomme kehittämisehdotuksia, joihin tarttumista ValiokuntaForum suosittelee kunnille, yrityksille ja niiden yhteisorganisaatioille. Paneudumme nimenomaisesti talousalueen kilpailukykyyn ja vetovoimaan vaikuttaviin seikkoihin. Pyrimme etsimään kriittisiä menestystekijöitä ja kehittämishankkeita asioihin, joihin katsomme uskovamme vaikuttaa. Tavoitteemme on etsiä merkityksellisiä menestystekijöitä seitsemän vuoden aikajänteelle kaudelle 2021-2027.

Tilastoaineisto perustuu Timo Aron analyyseihin. Hän on MDI:n johtava asiantuntija. Hänen osaamisalueet liittyvät ensisijaisesti alue- ja väestökehitykseen. Timo on intohimoisesti patasydäminen porilainen, joka on osallistunut aktiivisesti isompien kaupunkien kehittämispolitiikkapohdintoihin, alueiden rakennemuutos- ja elinvoima-analyyseihin sekä kuntarakennetarkasteluihin. Timolle soitetaan ensimmäisenä, kun halutaan tietää mitä Suomen muuttoliikkeessä tapahtuu.

Tilaisuuden fasilitoi Joose Luukkanen, hän on sähköautoileva huippumyyjä, Huippumyynti Oy.stä. Myyntityön lisäksi Joose tarinoi Teslan ratin takaa matkakokemuksia ja raportoi uusista jutuista sähköautorintamalla. Syksyllä 2020 häneltä julkaissaan kirja Sähköautoista.

Ohjelma täsmentyy  elokuun aikana.

8:30     Aamukahvi

9:00     Neliveto päälle ja menoksi! Marja Heinimäki, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari

9:10     Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin alueen muuttoliikenne- ja väestön kehitys, Timo Aro, MDI

10:00   Suunnitelma talousalueen kilpailukyvyn ja vetovoiman menestystielle Kari Moisiola, pj. vetovoimavaliokunta ja Matti Rantalainen, pj. aluekehitysvaliokunta

10:10   Puheenvuoro NN

10:20   Puheen vuoro NN

10:30   Work Shop, järjestäytyminen ja työskentelyn ohjeet, fasilitaattorina Joose Luukkanen, Huippumyynti

10:50   Työryhmien järjestäytyminen ja työskentelyn aloittaminen

12:00  Lounas

13:45   Työryhmien työskentely ja iltapäiväkahvi

14:30   Ryhmätöiden esittely

15:30   Tilaisuuden yhteenveto ja päätössanat