Valiokunnat ovat toimialansa asiantuntijaelin Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin aluetta koskevissa kysymyksissä.

Valiokuntien vaikuttavuustyö näkyy laajasti alueen liiketoiminnan kilpailukyvyn paranemisena ja alueen lisääntyneenä houkuttelevuutena, veto- ja pitovoimana. Valiokuntien jäsenet ovat vahoja ammattilaisia useita eri aloilta. Tämän osaamisen esille tuominen erilaisina kannanottoina ja kehittämistoimenpiteinä on varmasti yksi kauppakamarin merkittävimmistä tehtävistä.

Verkostomme on laaja-alainen ja roolimme on tuoda saman pöydän ääreen erilaisia toimijoita niin elinkeinoelämästä kuin julkisesta sektorista että erilaisista yhdistyksistä ja oppilaitoksista. Yhteistyö ja vuoropuhelu syntyy toiminnan, keskustelujen, toimenpiteiden kautta. Yhdessä tekemällä saamme enemmän vaikuttavuutta ja sen kautta alueen elinvoima kasvaa.

Näin löydät valiokuntien kokoukset!